2 maart 2018: symposium The Future of Aging

2 maart 2018: symposium The Future of Aging

Mark Your Calendar! 

2 maart 2018, 13-17u

de Universiteit van Amsterdam presenteert

symposium The Future of Aging

(met o.a. Hugo Borst, Erik Scherder, Richard Ridderinkhof)


Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcomplex REC, gebouw C (hoofdgebouw), zaal C.0.02

Adres: Nieuwe Achtergracht 166; er hangen aanwijsbordjes vanaf de hoofdingang.

Hier een link waar je een routebeschrijving kunt laten opstellen: http://www.uva.nl/locaties/roeterseiland/rec-b-c-d-ingang-b-c.html

 

Active & Healthy Aging is hot.  Het verouderen van lichaam, brein en geest stelt onze senioren, hun naasten en zorgenden, en de samenleving als geheel voor flinke uitdagingen.

Onder druk van de dubbele vergrijzing (met alle gevolgen vandien voor bekostiging en werkdruk in de zorg) kantelt het veld van de ouderenzorg, bijvoorbeeld van zorginstellingen naar mantelzorg.  Hierdoor ontstaat een gapend gat in de maatschappij: passende ouderenzorg bij mentale problematiek lukt steeds vaker niet goed meer.

Er moet iets gebeuren.  Zo lanceert de UvA, vanuit haar kenniscentrum The Future of Aging, haar nieuwe masteropleiding Ouderenpsychologie (onder het motto “Master The Future of Aging!”).  Deze master leidt scientists-practitioners op die dat gat op professionele wijze kunnen helpen invullen.  Mede ter gelegenheid hiervan presenteert de UvA dit publiekssymposium, met sprekers uit academie, praktijk en mantelzorg.

Doel van dit sympsium: Het kan niet blijven bij signaleren van wat er niet deugt; dit symposium onderstreept het denken in oplossingen.  Dit symposium is daarom interessant voor belangstellenden onder studenten, practitioners uit het werkveld, academici, mantelzorgers, en alle andere geinteresseerden.

Het symposium is gratis, maar we vragen u wel om uzelf even te registreren: aanmelden.  Het aantal deelnemers is beperkt, dus meld u snel aan!

Programma:

 • 13u00 – Welkom en Introductie — Richard Ridderinkhof, UvA-hoogleraar Neurocognitieve Veroudering
 • 13u30 – Een positieve kijk op veroudering — Erik Scherder, VU-hoogleraar Klinische Neuropsychologie
 • 14u15 – Verantwoord gebruik van psychofarmaca, John Mens, medisch eindverantwoordelijk arts
 • 15u00 – koffiepauze
 • 15u30 – Het effect van Muziek & Beweging
 • 15u40 – Master the Future of Science:
  • lancering nieuwe UvA-master ouderenpsychologie — Helga Harsay, UvA-docent en ouderenpsycholoog
  • Van beperking naar oplossing: Effecten van multidisciplinaire behandeling op kwaliteit van leven en mantelzrgbelasting — Maaike Ouwekerk, VU-promovenda en ouderenpsycholoog
 • 16u10 – Aandacht voor Ouderen(zorg) — Hugo Borst, publicist en mantelzorger
 • 16u55 – Lust for Life, Bijzondere Afsluiting
 • 17u00 – sluiting en borrel  
(MASTER) THE FUTURE OF AGING

(MASTER) THE FUTURE OF AGING

De Universiteit van Amsterdam introduceert een nieuwe en unieke master-opleiding:

Klinisch Scientist-Practitioner in de Ouderenpsychologie (KSPO).


Active & Healthy Aging is hot; het staat prominent op de Nationale Wetenschapsagenda, en is uitgegroeid tot is een van de top prioriteiten van de World Health Organization. Het verouderen van lichaam, brein en geest stelt onze senioren, hun naasten en zorgenden, en de samenleving als geheel voor flinke uitdagingen.  Denk aan zorg om (neuro)cognitieve achteruitgang en problematiek, weerbaarheid, depressie, en bijeffecten van medicatie; maar ook om autonomie, isolement, eenzaamheid en negatieve stereotypering.

Onder druk van de dubbele vergrijzing (met consequenties voor bekostiging en werkdruk in de zorg) kantelt het veld van de ouderenzorg, bijvoorbeeld van zorginstellingen naar mantelzorg. Hierdoor ontstaat een gapend gat in de maatschappij: passende ouderenzorg bij mentale achteruitgang en psychopathologische problematiek lukt steeds vaker niet goed meer.  Let wel: het gaat hier om jouw oma, en straks om jouzelf …

Het veld schreeuwt om klinisch opgeleide scientist-practitioners in de ouderenpsychologie, die dat gat op professionele wijze kunnen opvullen.  Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt dat de ouderenpsycholoog onmisbaar is in ouderenzorg en verpleeghuiszorg.  Het KSPO masterprogramma is uniek in Nederland en vormt de missing link tussen academie en werkveld.  Je wordt opgeleid tot scientist-practitioner die een onmisbare bijdrage kan leveren, als antwoord op dit schrijnende probleem.

Master the Future of Aging!

Professor Erik Scherder, klinisch neuropsycholoog, beveelt aan:

Professor Erik Scherder, klinisch neuropsycholoog, beveelt aan:

Vindt u het niet merkwaardig dat bijna elke universiteit opleidingen in kinder/jeugdpsychologie aanbiedt, terwijl Nederland geen enkele masteropleiding Ouderen-psychologie kent?  Onze maatschappij heeft juist nu dringend behoefte aan een gespecialiseerde opleiding, zodat basispsychologen met optimale scholing aan de slag kunnen in de ouderenzorg.  De nieuwe UvA-master Klinische Ouderenpsychologie biedt die opleiding in optima forma.  Warm aanbevolen.”

Unique Selling Points

Unique Selling Points

Dit zijn de unique selling points van de KSPO master:


 • Positive Health perspectief – je leert uitgaan van kwaliteit van leven i.p.v. misère, mogelijkheden i.p.v. beperkingen, positieve doelen i.p.v. negatieve vooruitzichten.  De nadruk ligt op vitaliteit en waardigheid.
 • Scientist-Practitioner Meta-Skills – je leert in telkens nieuwe situaties complexe en urgente problemen aan te pakken en interventies op maat te maken door evidence-based te werk te gaan.
 • Actief Leren in een Interdisciplinair Team – in deze opleiding tref je geen docenten die ouderwets staan te ‘zenden’, maar toekomstbestendige leervormen waarin jij met jouw leerdoelen centraal staat.  Je wordt onderwezen door een staf van docenten die werkzaam zijn aan de frontlinies van zowel het klinische praktijkveld als het academisch onderzoek.  Dit zijn vooraanstaande wetenschappers in de neurocognitie van veroudering, psychologen uit de praktijk, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten.  Je leert op intensieve en interactieve wijze, in een kleinschalige opleiding, om in een multidisciplinair werkveld vraag-gericht te werken, als vertaler en verbinder in de klinische praktijk en op academisch niveau.